Links

 

School of Grandmaster Lam Jansing (Lam Chun Sing)
Lam Jo Gung Fu Gymnasium - Lam Chun Sing (Lam Chun Sing sifu, Hong Kong)

Gung Fu schools in Czech republic
Czech Y. C. Wong Gung Fu Association (Aleš Kocián sifu)
Mai Gei Wong Wing Chun International - European Branch
(Yiwan Rzounek sifu - Wingcheun gungfu)
ALKAS Centrum (Jiří Hušek sifu, "praying mantis" system, "tiger claw", Hungga, Yang taiji quan)
Czech Xing yi Quan School (Du Fukun shifu - xing yi quan)
Czech Chinese Wushu Association (Qin Mingtang shifu - Shaolin quan, Chen taiji quan, sanda)
Czech Chin Woo Athletic Association and Czech Taijiquan Society (Zhai Hua shifu - Shaolin quan a Chen taijiquan)
Czech Shaolin Wushu Association (Weng Xihong shifu - Shaolin quan)

Hung Ga Gung Fu
Hung Ga United
Hung Kuen Net
Southern Fist Online Kung Fu Community

Other schools of Lam Family Hung Kyun abroad
Y.C. Wong Kung Fu Studio (Y.C. Wong sifu, USA)
Lam Chun Fai's Hung Gar Kung Fu (Lam Chun Fai sifu, Hong Kong, USA)
The San Francisco Hung Gar Kung Fu Association (Michael Goodwin sifu)
Hung Ga Utrecht - Dutch Hung Ga Gung Fu Association (Charris van't Slot sifu, Netherlands)

Other

www.kungfuwebmag.de
www.thecure.com
www.stephenking.com